Produktcertifikat

Arbetsmiljöverket har rätt att kontrollera arbetsplatser och kan efter påpekande till arbetsgivaren stänga av person eller företag från en arbetsplats, om personliga skyddsåtgärder inte följs enligt arbetsmiljölagen. Större företag arbetar aktivt med att kontrollera sina arbetsplatser så att samtliga anställda följer upp till de regler som finns. Följs inte rådande regler för personlig skyddsutrustning stängs personen eller företaget av och möjligheten att offerera på andra jobb hos företagen försvåras.

I Sverige har arbetsgivaren enligt den allmänna arbetsmiljölagen skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning till samtliga anställda om så krävs. I Sverige är det oftast arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bestämmer vilken skyddsklass som skall bäras på deras arbetsplatser.

Så vilka är då skillnaderna på de olika klassificeringarna? 
EN ISO 20471 är den senaste uppdateringen av standarder för kläder med hög synbarhet. Sedan denna kom så kan vi inte längre certifiera våra kläder enligt den tidigare EN471. ProJob arbetar succesivt för att uppdatera samtliga varselplagg till den senaste standarden. EN471 är fortfarande fullt godkänd att använda och kommer att vara det i många år framöver.

Plaggen testas av utvalda testinstitut, reglerna för varselkläder gäller på varje arbetsplats där det finns någon form av trafik; vägar, parkeringar, flygplatser, hamnar, byggplatser, gruvor m.m.

Klass 1
Ger lägsta skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,14 m2 och reflexytan 0,10m2. Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik.

KLASS 2
Ger ett väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,50 m2 och reflexytan 0,13 m2. Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3.

KLASS 3
Ger maximalt skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,80 m2 och reflexytan 0,20m2. Aktuell i närhet av tät snabb trafik.