Produktcertifikat

Arbetsmiljöverket har rätt att kontrollera arbetsplatser och kan efter påpekande till arbetsgivaren stänga av person eller företag från en arbetsplats, om personliga skyddsåtgärder inte följs enligt arbetsmiljölagen. Större företag arbetar aktivt med att kontrollera sina arbetsplatser så att samtliga anställda följer upp till de regler som finns. Följs inte rådande regler för personlig skyddsutrustning stängs personen eller företaget av och möjligheten att offerera på andra jobb hos företagen försvåras.

I Sverige har arbetsgivaren enligt den allmänna arbetsmiljölagen skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning till samtliga anställda om så krävs. I Sverige är det oftast arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bestämmer vilken skyddsklass som skall bäras på deras arbetsplatser.

Så vilka är då skillnaderna på de olika klassificeringarna? 
EN ISO 20471 är den senaste uppdateringen av standarder för kläder med hög synbarhet. Sedan denna kom så kan vi inte längre certifiera våra kläder enligt den tidigare EN471. ProJob arbetar succesivt för att uppdatera samtliga varselplagg till den senaste standarden. EN471 är fortfarande fullt godkänd att använda och kommer att vara det i många år framöver.

Plaggen testas av utvalda testinstitut, reglerna för varselkläder gäller på varje arbetsplats där det finns någon form av trafik; vägar, parkeringar, flygplatser, hamnar, byggplatser, gruvor m.m.

Klass 1
Ger lägsta skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,14 m2 och reflexytan 0,10m2. Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik.

KLASS 2
Ger ett väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,50 m2 och reflexytan 0,13 m2. Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3.

KLASS 3
Ger maximalt skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,80 m2 och reflexytan 0,20m2. Aktuell i närhet av tät snabb trafik.

6008
EN ISO 20471 (.pdf)
6009
EN ISO 20471 (.pdf)
6010
EN ISO 20471 (.pdf)
6011
EN ISO 20471 (.pdf)
6020
EN ISO 20471 (.pdf)
6030
EN ISO 20471 (.pdf)
6040
EN ISO 20471 (.pdf)
6101
EN ISO 20471 (.pdf)
6102
EN ISO 20471 (.pdf)
6104
EN ISO 20471 (.pdf)
6105
EN ISO 20471 (.pdf)
6106
EN ISO 20471 (.pdf)
6120
EN ISO 20471 (.pdf)
6303
EN ISO 20471 (.pdf)
6327
EN ISO 20471 (.pdf)
6401
EN ISO 20471 (.pdf)
6403
EN ISO 20471 (.pdf)
6407
EN ISO 20471 (.pdf)
6412
EN ISO 20471 (.pdf)
6414
EN ISO 20471 (.pdf)
6415
EN ISO 20471 (.pdf)
6417
EN ISO 20471 (.pdf)
6418
EN ISO 20471 (.pdf)
6419
EN ISO 20471 (.pdf)
6420
EN ISO 20471 (.pdf)
6422
EN ISO 20471 (.pdf)
6423
EN ISO 20471 (.pdf)
6424
EN ISO 20471 (.pdf)
6430
EN ISO 20471 (.pdf)
6431
EN ISO 20471 (.pdf)
6432
EN ISO 20471 (.pdf)
6440
EN ISO 20471 (.pdf)
6441
EN ISO 20471 (.pdf)
6466
EN ISO 20471 (.pdf)
6501
EN ISO 20471 (.pdf)
6502
EN ISO 20471 (.pdf)
6503
EN ISO 20471 (.pdf)
6504
EN ISO 20471 (.pdf)
6506
EN ISO 20471 (.pdf)
6507
EN ISO 20471 (.pdf)
6510
EN ISO 20471 (.pdf)
6513
EN ISO 20471 (.pdf)
6514
EN ISO 20471 (.pdf)
6519
EN ISO 20471 (.pdf)
6522
EN ISO 20471 (.pdf)
6523
EN ISO 20471 (.pdf)
6530
EN ISO 20471 (.pdf)
6531
EN ISO 20471 (.pdf)
6532
EN ISO 20471 (.pdf)
6533
EN ISO 20471 (.pdf)
6534
EN ISO 20471 (.pdf)
6566
EN ISO 20471 (.pdf)
6702
EN 471 (.pdf)
6703
EN ISO 20471 (.PDF)
6704
EN ISO 20471 (.pdf)
6707
EN ISO 20471 (.pdf)
6708
EN ISO 20471 (.pdf)
6711
EN ISO 20471 (.pdf)