Säljare

Våra säljare är ansvariga för olika distrikt.

Försäljningschef
Namn: Niklas Svartz
Telefon: 0708- 99 80 77
E-mail: niklas.svartz@projob.se

Key Account Manager (KAM)
Namn: Jonas Wikander
Telefon: 0708- 63 82 56
E-mail: jonas.wikander@projob.se

Södra Sverige, väst
Namn: Johan Svensson
Telefon: 0733- 31 96 46
E-mail: johan.svensson@projob.se

Södra Sverige, öst
Vakant
Kontakta Niklas Svartz, försäljningschef

Västra Sverige
Namn: Simon Noreen
Telefon: 0733- 31 66 85
E-mail: simon.noreen@projob.se

Stockholm
Namn:
 Johan Karsikko
Telefon: 
0733-31 96 49
E-mail: johan.karsikko@projob.se

Mälardalen & Dalarna
Namn: 
Jens Iwarsson
Telefon: 0733-31 96 48
E-mail: jens.iwarsson@projob.se

Norra Sverige
Namn: Henrik Engman
Telefon: 0733-31 96 47
E-mail: henrik.engman@projob.se

Innesälj och kundtjänst

ProJob Kundtjänst
Tel: 0524-17690
Mail: info@projob.se

Medarbetare: Jacob Svanberg, Henrik Lönngren, Malin Benjaminsson och Frida Carlsson (föräldrarledig). 

ProJobs sortiment säljs endast genom återförsäljare