Säljare

Våra säljare är ansvariga för olika distrikt. ProJobs sortiment säljs endast genom återförsäljare.

Södra Sverige, väst
Namn: Johan Svensson
Telefon: 0733- 31 96 46
E-mail: johan.svensson@projob

Södra Sverige, öst
Namn: Alexander Imbratt
Telefon: 0705- 87 76 76
E-mail: alexander.imbratt@projob.se

Mellersta Sverige
Namn: Jens Stenberg
Telefon: 0733- 31 96 49
E-mail: jens.stenberg@projob.se

Stockholm & Mälardalen
Namn: 
Jens Iwarsson
Telefon: 0733-31 96 48
E-mail: jens.iwarsson@projob.se

Norra Sverige
Vakant