Samarbeten

Hållbara lösningar kräver engagemnag av många olika aktörer, både företag, internationella samfund och organisationer. Här ger vi en överblick av de initiativ och nätverk vi samarbetar med som en del av New Wave Group-koncernen.

 

BSCI (Business Social Compliance Initiative)

BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

www.bsci-intl.org

 

 

ACCORD logo

Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

Ackordet är ett juridiskt bindande femårsavtal som ska leda till ökad säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh. Avtalet innebär bland annat att fabriker ska genomgå el- och byggnadsinspektioner samt träning och utbildning i brandsäkerhet. Inspektionerna kommer att följas upp med åtgärdsplaner och renoveringar.

www.bangladeshaccord.org

 

 

Textile Exchange

Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av världens textilbransch, med särskilt fokus på ekologisk bomull.

www.textileexchange.org

 

 

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen anordnas av RISE och finns till för att sprida den senaste informationen om kemi- och miljörelaterade frågor. Syftet med gruppen är att vara ett stöd och ta fram verktyg för lagkrav och andra aktiviteter på kemikalieområdet.

www.kemikaliegruppen.se 

 

Clean Shipping Index

Clean Shipping Index är ett initiativ som har som mål att påverka skeppsrederierna att använda renare fartyg. Organisationen har utvecklat verktyget Clean Shipping Index som syftar till att hjälpa företag att värdera miljöpåverkan vid val av speditörer eller rederier.

www.cleanshippingindex.com