GUIDE VARSELKLASSER

 

Klass 1

Ger lägsta skydd. Den totala flourescerande ytan skall vara minst 0,14m² och reflexytan 0,10m². Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik.

Klass 2

Ger ett västentligt bättre skydd än klass 1. Speciellt i dagsljus, skymning och dimma. Den totala flourescerande ytan skall vara minst 0,50m² och reflexytan 0,13m². Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggarbetsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3.

Klass 3

Ger maximalt skydd. Den totala flourescerande ytan skall vara minst 0,80m² och reflexytan 0,20m². Aktuell i närhet av tät snabb trafik. Plaggen testas av utvalda testinstitut, reglerna för varselkläder gäller på varje arbetsplats där det finns någon form av trafik; vägar, parkeringar, flygplatser, hamnar, byggplatser, gruvor m.m.

I Sverige har arbetsgivaren enligt den allmänna arbetsmiljölagen skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning om så krävs och oftast är det arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bestämmer vilken skyddsklass som skall bäras på deras arbetsplatser.

EN ISO 20471

EN ISO 20471 är den senaste uppdateringen av standard för plagg med hög synbarhet. Sedan denna kom kan man inte längre certifiera plagg enligt den tidigare EN471. ProJob arbetar successivt för att uppdatera samtliga varselplagg i kollektionen enligt EN ISO 20471. EN471 är fortfarande fullt godkänd att använda och kommer att vara det i många år framöver.

Vad händer om man inte har rätt skyddsutrustning?

Arbetsmiljöverket har rätt att kontrollera arbetsplatser och kan efter påpekande till arbetsgivaren stänga av person eller företag, om personliga skyddsåtgärder inte följs enligt arbetsmiljölagen. Större företag kontrollerar aktivt sina arbetsplatser. Följs inte deras regler för personlig skyddsutrustning stängs personen eller företaget av och möjligheten att offerera på andra jobb hos företagen försvåras.